Kommunikationsstörningar mot nShift (Unifaun)
Incident Report for Kodmyran AB
Resolved
Incidenten markerad som avslutad.
Posted Mar 22, 2022 - 17:32 CET
Monitoring
Tester visar att kommunikationen nu fungerar igen. Problemet verkar alltså ha berott på en tillfällig driftstörning hos nShift.
Posted Mar 22, 2022 - 17:26 CET
Investigating
Under eftermiddagen dök det upp ett problem kring kommunikation av orderdata till nShift för utskrift av fraktsedlar. Undersökning har påbörjats.
Posted Mar 22, 2022 - 17:22 CET