Omstart delar av miljön
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jul 08, 2017 - 00:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jul 07, 2017 - 23:00 CEST
Scheduled
För att kunna reparera en trasig komponent så måste vi tyvärr starta om vissa tjänster ikväll (2017-07-07). Vi kommer att försöka hålla stoppet så kort som möjligt (några minuter) för merparten av våra tjänster (inklusive alla butiker).

Trots det kommer några tjänster att drabbas av ett länge stopp, om ca 1 timme, och vara helt otillgängliga under denna tid:

- Demobutiker
- Uppladdning av bilder direkt ifrån kund
- PIM integration

Vi beräknar att påbörja service kl 23.00 och hålla på i ca en timme.
Posted Jul 07, 2017 - 11:49 CEST