Omstart av SiteDirect maskinen Customer 27
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 20, 2021 - 23:30 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 20, 2021 - 23:00 CEST
Scheduled
Vi behöver göra en omstart i samband med driftunderhåll.

Vi beräknar att arbetet skall medföra ett driftstopp om maximalt 10 minuter och vi gör allt för att minimera störningen.

Arbetet kommer att påverkar kunder som använder SiteDirect kunder som ligger på maskinen som benämns " Customer 27 ", övriga SiteDirect kunder samt kunder som använder Kodmyran Commerce plattformen påverkas inte.
Posted Apr 20, 2021 - 14:17 CEST