Nätverksunderhåll
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Feb 03, 2022 - 06:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Feb 03, 2022 - 04:30 CET
Scheduled
En av våra Internet anslutningar kommer att genomgå service under tidiga morgonen för att avhjälpa ett uppkommet problem. Trafiken kommer automatiskt ledas om alternativa vägar, men precis när jobbet startar kan det uppstå en störning på 1-2 minuter.

Det här arbetet påverkar i huvudsak SiteDirect kunder som flyttats till Kodmyrans egen drift och vissa kringtjänster, det påverkar inte Kodmyran Commerce kunder alls, och inte heller de SiteDirect kunder som ligger kvar med extern drift.

Då vi förväntar oss minimal störning och arbetet sker nattetid kommer vi inte skicka avisering när arbetet påbörjas och avslutas för detta jobb.
Posted Jan 31, 2022 - 10:49 CET
This scheduled maintenance affected: Driftleverantör 1 - Kodmyran (Myrstack A1, Myrstack A2, Demostack, Servicestack).