Akut service
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Aug 28, 2019 - 10:15 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Aug 28, 2019 - 10:00 CEST
Scheduled
Vi kommer att göra viss akut service på en del av vår nätverksutrustning. Vår förhoppning är att det knappt skall märkas, men under tiden vi gör detta kan det förekomma ett eller flera små korta avbrott i kommunikationen.
Posted Aug 28, 2019 - 09:21 CEST
This scheduled maintenance affected: Driftleverantör 1 (Myrstack A1, Myrstack A2, Demostack, Servicestack).