Service av nätverksutrustning
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 28, 2020 - 00:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 27, 2020 - 23:00 CEST
Scheduled
Vi kommer att göra underhåll och utbyggnad på en del av vår nätverksutrustning. Tyvärr kommer det att resultera i några korta driftstopp.

Vi gör allt för att minimera störningen men räkna med 1-2 stopp om 5-10 minuter vardera.
Posted Sep 26, 2020 - 14:44 CEST
This scheduled maintenance affected: Driftleverantör 1 - Kodmyran (Myrstack A1, Myrstack A2, Demostack, Servicestack).