Akut säkerhetsfix
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Feb 18, 2016 - 23:15 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Feb 18, 2016 - 23:00 CET
Scheduled
Vi behöver med kort varsel starta om en del komponenter i Kodmyrans plattform pga en nyligen upptäckt säkerhetsbrist i det operativsystem som en del servrar använder. Vi beräknar att det kan resultera i en störning på 10-15 minuter.
Posted Feb 18, 2016 - 17:38 CET