Förberedelse inför expansion
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 14, 2021 - 20:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 14, 2021 - 08:00 CEST
Scheduled
Vi kommer att göra underhållsarbete i hallen för att förbereda inför en utökning av vår hårdvarupark. Prestanda kan under denna tid i perioder vara marginellt lägre än normalt.

Detta arbete påverkar enbart kunder som använder Kodmyran Commerce och ej SiteDirect.
Posted Jun 11, 2021 - 08:51 CEST
This scheduled maintenance affected: Driftleverantör 1 - Kodmyran (Myrstack A1, Myrstack A2, Demostack, Servicestack).