Nätverksstörning
Incident Report for Kodmyran AB
Resolved
Alla system är tillbaka i normalt läge
Posted Dec 03, 2018 - 16:24 CET
Monitoring
Felet skall nu vara avhjälpt och vi håller extra koll under en stund.
Posted Dec 03, 2018 - 14:11 CET
Identified
Det är en störning hos vår driftleverantör som gör att en stor del av våra tjänster inte går att komma åt just nu. Avhjälpning pågår.
Posted Dec 03, 2018 - 14:02 CET
Investigating
Vi verkar ha en nätverksstörning som berör vissa tjänster, felsökning pågår.
Posted Dec 03, 2018 - 13:58 CET
This incident affected: Driftleverantör 1 (Myrstack A1, Myrstack A2, Demostack, Servicestack).