Akut service
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
Arbetet är avslutat utan problem
Posted Jan 04, 2018 - 23:44 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jan 04, 2018 - 23:00 CET
Scheduled
Pga ett antal allvarliga nyligen publicerade säkerhetsbrister så kommer vår miljö att startas om ikväll. Alla servrar kommer att startas om och tjänsten kommer helt eller delvis vara otillgänglig i perioder under servicefönstret. Vi gör vårt yttersta för att minimera störning men kan inte helt undvika det.
Posted Jan 04, 2018 - 11:22 CET