Underhåll och uppgradering
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
Servicefönstret är avslutad
Posted Jan 20, 2016 - 02:11 CET
In progress
Arbetet har påbörjats
Posted Jan 19, 2016 - 22:58 CET
Scheduled
Vi kommer att utöka kapaciteten i vår serverpark för att kunna utöka vår prestanda och ta emot fler kunder.

Som en del av utökningen så måste vi tyvärr helt stoppa systemet. Förhoppningsvis så skall det utåt upplevas som 2-3 korta störningar om 5-10 minuter vardera. Vi gör allt vi kan för att minska denna tid så mycket som möjligt.
Posted Jan 12, 2016 - 22:32 CET