Underhållsarbete
Scheduled Maintenance Report for Kodmyran AB
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 16, 2021 - 01:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 15, 2021 - 22:00 CEST
Scheduled
Vi behöver göra underhåll för att förbereda inför en kommande expansion i driftmiljön.

Vi beräknar att arbetet skall medföra ca 2-3 korta stopp om ca 1 minut vardera och vi gör allt för att minimera störningen.

Arbetet påverkar samtliga kunder som använder Kodmyran Commerce plattformen, SiteDirect kunder påverkas inte.
Posted Apr 12, 2021 - 19:35 CEST
This scheduled maintenance affected: Driftleverantör 1 - Kodmyran (Myrstack A1, Myrstack A2, Demostack, Servicestack).