Störning för SiteDirect kunder
Incident Report for Kodmyran AB
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Feb 25, 2021 - 10:52 CET
Investigating
Just nu är det problem hos vår driftleverantör där kunder som använder SiteDirect platformen med drift från oss ligger.
Felsökning pågår.
Posted Feb 25, 2021 - 10:32 CET
This incident affected: Driftleverantör 2 - SiteDirect (SiteDirect Stacken, C1X, C28, C29, D6076, D6146).